fiaraha-monina

Izay ary no ela, ela tsy azo nolalovam-potsiny fa mitondra antsika amin’ny fahalalana bebe kokoa ny Sampana.

Andeha ary isika hiara-hitsidika kely an’i Toulouse.

Tanan-dehibe iray eo atsimo-andrefan’ Frantsa i Toulouse. Ny anisan’ny mampiavaka azy dia ny :

-maha-Renivohitra Eropeanina azy amin’ny fisian’ny fotodrafitrasa misahana ny fandrafetana ny fiaramanidina AIRBUS
-Tanàna eo amin’ny manasa-dalana amin’ny Lakandrano’ny Faritra Atsimon’ i Frantsa (1), lakandrano mampifandray ny Ranomasim-be « Atlantique » sy ny Ranomasina « Meditérannée », ahafana mampitohy ireo ranomasina ireo amin’ny sambokely
-Vohitra Marevaka Mavokely (2), fantatra amin’ny lokon’ny biriky tanimanga sy ny tafotrano tanimanga
-Tananan’ny Violety (3), malaza ho zaridainan’ny voninkazo violety, fantatra amin’ny fofona mamerovero
Tananan’ny ati-kena matsiro avy amin’ny ganagana mifaha (4) sy ny nahandro nomanina avy amin’ny tsaramaso sy saosisy ary fen-ganagana (5).

(1) : Canal du Midi
(2) : Ville Rose
(3) :Ville des Violettes
(4) : Foie gras
(5) : Cassoulet

Raha mitsidika an’ Toulouse ianao dia mahatsiaro ny tanàna fahiny sasany any Madagasikara rehefa mitsangatsangana ao am-povoan-tanàna, manodidina ny « Mairie du Capitole » : biriky tanimanga sy tafo tanimanga . Rehefa hisakafo ianao dia afaka misafidy sy manadrana amin’ireo voalaza eo ambony ireo, sady mifoka ny rivo-manitra violety.

Fa ny tena mampiavaka an’i Toulouse eo amin’ny fiaraha-monina malagasy dia :

-ny fihavanana sy ny firaisan-kina ary ny fahaizana mandray vahiny : maro ireo Vondrona Malagasy (fiangonana…) sy Fikambanana Malagasy eto Toulouse, fa mahay miara-miasa sy mifanotrona izy ireo amin’ny hetsika samihafa atao, indrindra amin’ny voin-kava mahatratra
-Vohitra maha-tamana malagasy i Toulouse, izay manadalo eto dia te-hitoetra, izay efa mitoetra dia tsy te-hiala fa efa nisotro ny ranon’i « La Garonne ».

Tsetsatsetra sy haritra ihany izany nefa ahazoana mitaratra ny tontolo iainan’ny Sampana FI.MPI.MA. Toulouse : zezika mampitombo tsiry ny fitiavana sy fankamamiana ny soatoavina malagasy, indrindra ny « fiarovana sy fanondrotana ny fomba amam-panao malagasy amin’ny alalan’ny kabary ».