Toulouse

J-TOULOUSE
Faly mandray anao mitsidika anay eto amin’ny Sampana FI.MPI.MA. Toulouse. Mandrosoa aty avaram-patana tompoko.

Miarahaba anao amin’ny fo feno haravoana izahay, arahaba toa an-dramasoandro anie ianao : maraina mpitondra hazavana, atoandro mpizara hafanana, ary hariva mamafy an’ilay mahatsara vahiny isan-tokonana.

Mifanatona isika fa tsy mifankahita ara-batana, sambatra raha samy sambatra anefa isika manana izao Tranonkalo izao ahafahana mihaona, mifanerasera. Mampahatsiaro ny fihaonan’ny diavolam-pararano sy farihy manganohano izao : ny mpitsidika miran-tava, ny tsidihana sariaka lalandava.

Na te-hitafa sy hidinika aza anefa isika dia ho lany fotoana hifanatsafa eto raha mbola tsy mifankahalala, koa tsy misalasala izahay mampahafantatra anao ny tontolo iaianan’ny Sampana.

I Toulouse no tanàna faharoa aorian’ny Sampana FI.MPI.MA. Paris be Mpikambana, ao anatin’ny Faritanay FI.MPI.MA. Frantsa. Telo taona izao no nisian’ny fiofanana an-kabary teto Toulouse. Tsy ho voatanisa daholo eto anefa ireo Mpiara-dia amin’ny Sampana. Mizara ho fianakaviam-be efatra izy ireo :

-Ireo Mpikambana ao amin’ny andia VONIFANJA, navoaka ho Mpikabary tamin’ny taona 2013
-Ireo Mpikambana ao amin’ny andia VATOMANGA, navoaka ho Mpikabary ny taona 2014
-Ireo Mpiofana ao amin’ny andia VAKOMANITRA, eo am-piofanana amin’izao fotoana hanoratana izao, havoaka ho Mpikabary amin’ity taona 2015 ity
-Ireo Sakaizan’ny Fikambanana ahitana ireo fianakavian’ny Mpikambana sy Mpiofana ary ireo tapaka sy namana mifanome tanana amin’ny Sampana amin’ireo hetsika karakaraina samihafa.

Ho solontenan’izy ireo dia ireto atolotra anao ireo mpiandraikitra ao amin’ny Birao Mpanantanteraky ny Sampana :

Filoha, Talen’ny fampianarana : ANDRIAMBAHINY Rachelle Zara
Filoha Mpanampy : RAZAFIMBELO Njaka
Tonia, Mpiandraikitra ara-bola : RAZAFINDRAKOTO Mamisoa
Mpitan-tsoratra : ANDRIAMBAHINY Rachelle
Talen’ny hetsika : RASOAMIHANTA Myriame
Talen’ny vola : ANDRIAMBAHOAKA David.
Talen’ny serasera : RAMASOVANONA Larissa

Laharana an-tarobia : 06 09 89 45 85
Mailaka : sampana.toulouse@fimpima-frantsa.org