Strasbourg

Banderolle-Strasbourg

BIRAON’NY SAMPANA STRASBOURG

Filoha: RAKOTOBE ANDRIAMARO Vonjy
Filoha mpanampy -Tonia: RAKOTOMALALA Jocelyn
Mpitantsoratra : ANDRIANJAFY Sahondra
Talen’ny vola: ANDRIAMBOLOLONA Henri
Talen’ny fampiofanana : RATOMPONIRINA Charline
Talen’ny serasera : RANDRIANARY Nirina
Talen’ny hetsika : RAKOTOBE ANDRIAMARO Vonjy
Talen’ny famokarana : RAKOTOARISOA Jackie
Mpiandrikitra ny takalo : RATSIMBAZAFY Espéré
Mpiandraikitra ny lojistika : RAVOAVY Tahina
Mpandini-bola : RASETA Christian

Foibe :
Maison des Associations
1 place des Orphelins – STRASBOURG – 67000

Fifandraisana:
finday    06 17 05 36 42
mailaka   sampana.strasbourg@fimpima-frantsa.org

Toeram-piofanana:
Centre Socio-Culturel de l’Esplanade ARES
10 rue d’Ankara – STRASBOURG – 67000

Fotoam-piofanana :
sabotsy tolakandro amin’ny 2 ora ka hatramin’ny 4 ora sy sasany

Sabotsy 22/11/2014      Sabotsy 06/12/2014     Sabotsy 20/12/2014
Sabotsy 10/01/2015      Sabotsy 24/01/2015     Sabotsy 07/02/2015
Sabotsy 21/02/2015      Sabotsy 07/03/2015     Sabotsy 21/03/2015
Sabotsy 28/03/2015

SaryStrasbourg