Orléans

J-ORLEANS-1024x388

BIRAON’NY SAMPANA ORLEANS
Filoha: James Focard
Tonia: Andriamampionona Georgette
Mpitan-tsoratra: Liva Focard
Mpitambola: Laiary Razafitrimo Ralaiarivony
Serasera: Larry Rakotovelo

Fifandraisana:
finday : 07 81 09 92 48
mailaka : sampana.orleans@fimpima-frantsa.org na jamesfocard@gmail.com