Lyon

J-LYON

BIRAON’NY SAMPANA LYON

Filoha  : Andrianiaina RAZAFIMANANTSOA
Filoha Mpanampy sy Serasera : José RALAIVITA
Tonia : Lova RAKOTOARIVONY
Mpitam-bola : Narcice RAZAFINDRAKOTO
Mpitan-tsoratra : Fenosoa RAMANANKOLAZAINA

Talen’ny Fampianarana: José RANDRIANARINOSY
Fampianarana : Marie Joséphine BAKOLY, Maryline RAZANAMAZAVA
Fampianarana : Benjamin RAZAFIMANDIMBY, Gloria RANDRIAMANANJARA
Fampianarana : Ndriana RAZAFIMANANTSOA
Talen’ny Takalo: Narcice RAZAFINDRAKOTO
Takalo : Ndriana RAZAFIMANANTSOA
Talen’ny Famokarana sy Hetsika : Lala Marie Yvonne QUENEA
Famokarana sy Hetsika : Gloria RANDRIAMANANJARA
Talen’ny Asa sosialy : Herizo ANDRIANANDRAINA
Asa sosialy : Gloria RANDRIAMANANJARA
Talen’ny Fampitaovana : Angelo VERENAKO
Fampitaovana : Nicky ANDRIANASOLO

Foibe :

11 impasse Hugonnet 69120 VAULX EN VELIN

Fifandraisana :

finday :  06 03 02 19 96
mailaka : sampana.lyon@fimpima-frantsa.org

Toeram-piofanana:
Espace Associatif FRACHON
3 avenue Maurice THOREZ 69120 VAULX EN VELIN

Fotoam-piofanana:
zoma faharoa ny volana, amin’ny 19h30, ny sabotsy faha-efatry ny volana, amin’ny 9h30