Lyon

J-LYON
BIRAON’NY SAMPANA LYON
Filoha, Talen’ny  filankevitry ny fampianarana  : Andrianiaina RAZAFIMANANTSOA
Tonian’ny Sampana : Lova RAKOTOARIVONY
Mpitam-bola sy ny Teti-bola : Gloria RANDRIAMANANJARA
Talen’ny Fampianarana: Maryline RAZANAMAZAVA
Talen’ny Takalo: Ndriana RAZAFIMANATSOA
Talen’ny serasera : José RALAIVITANARIVO
Mpiandraki-draharaha momba ny raki-tsary : Tiana RANDRIANJANAKA
Talen’ny Hetsika: Michkael REILLY SOLOFONIAINA.
Talen’ny Famokarana: Lala Marie Yvonne QUENEA
Foibe :
11 impasse Hugonnet 69120 VAULX EN VELIN
Fifandraisana :
finday :  06 03 02 19 96
mailaka : sampana.lyon@fimpima-frantsa.org

Toeram-piofanana:
Espace Associatif FRACHON
3 avenue Maurice THOREZ 69120 VAULX EN VELIN

Fotoam-piofanana:
zoma faharoa ny volana, amin’ny 19h30, ny sabotsy faha-efatry ny volana, amin’ny 9h30