Bordeaux

J-BORDEAUX-1024x388

BIRAON’NY SAMPANA BORDEAUX

Filoha: RAKOTONDRAINIBE Njaka
Tonia: RAMANANKAJA Anita
Serasera: PEYRARD Nelly
Asam-pamokarana: PEYRARD Nelly
Hetsika: PEYRARD Nelly
Mpitahiry vola : RAZAFINDRAMBOA Allain
Mpitan-tsoratra: RABETOKOTANY-RAJOELISOA Tiana
Mpampiofana: RAJOELISOA Philippe
Mpampiofana : SEITE Tiana