Mankasitra indrindra !

Flyer fisaorana

Flyer fisaorana

Mankasitraka antsika mpikambana rehetra nahatontosa ny fivoriambem-paritany.

Mirary krismasy sambatra sy taona vaovao zina ary feno fahasoavana ho anareo tsirairay avy sy ny ankohonanareo.

Ny filoha Faritany Frantsa