IRAY VOLAN’NY TENY MALAGASY SY NY FAHA 60 TAONAN’NY FAHALEOVANTENA

Flyer-Iray volany teny malagasy 27 jona 2020 - flyer-2

FANAMARIHANA NY IRAY VOLAN’NY TENY MALAGASY SY NY FAHA 60 TAONAN’NY FAHALEOVANTENA « EN LIGNE » ZOOM
SABOTSY 27 JONA AMIN’NY 8 ORA -10 ORA ALINA

Faly manolotra ny arahaba ombam-pirariantsoa ho anareo ny Faritany FI.MPI.MA. Frantsa

Araka ny fanapahan-kevitry ny Biraom-paritany, dia hanao fanamarihana ny Iray Volan’ny Teny Malagasy sy ny faha 60 taonan’ny fahaleovantena isika Faritany FI.MPI.MA. Frantsa ny Sabotsy 27 jona amin’ny 8 ora -10 ora alina.
Seho samihafa (kabary, don-tany sy kapo-tandroka, tononkalo, hira sy dihy malagasy, sns) homanin’ny Sampana rehetra no hatao amin’izany.
Noho ny zava-misy eto Frantsa dia hatao « en ligne » ZOOM ny fotoana ary handeha mivantana amin’ny tambazotra Facebook Faritany FI.MPI.MA. Frantsa.
Rohy Zoom : https://us02web.zoom.us/j/2039710405
Voafetra ny zakan’ny Zoom ka tokony hisoratra mialoha:
faritanyfimpimafrantsa@gmail.com
06 09 04 40 67 / 06 27 99 65 46

Isaorana indrindra ianao mampita ny flyer amin’ny fianakaviana, namana sy tapaka, mpiara-mivavaka, Malagasy fantatrao.

Flyer-Iray volany teny malagasy 27 jona 2020