Tsara ho fantatra

FARITANY  FI.MPI.MA.  FRANTSA

IREO  TOERANA  AHITANA  SAMPANA  SY  RANTSANA