Teny fanolorana

Misokatra ity ny tranonkalan’ny Faritany FI.MPI.MA. Frantsa
Indro ny fiarahaban’ny Filoham-paritany Frantsa.
Andriamatoa RAMANDRAIVONONA Dera