Tantara FI.MPI.MA.

Indro zaraina amin-tsika amin’ny teny fohy ny tantaran’ny FI.MPI.MA.
Ny niorenany
Ireo mpanorina
Ireo filoha nifandimby
Ny momba ny fikambanana
Ny rafitra misy ao amin’ny fikambanana