Ny Birao

birao-frantsa

Ireto no tompon’andraikitra ao amin’ny BIRAOM-PARITANY FI.MPI.MA. FRANTSA:

– Filoham-paritany: Dera RAMANDRAIVONONA
– Filoha mpanampy: Clément RABARISOLOFO
– Tonia: Epiphane RAMAHEFARISON
– Talen’ny vola: Bruno RABENANDRASANA
– Talen’ny Hetsika: Christine ANDRIANANTOANDRO
– Talen’ny asam-pamokarana : Rollin RASAMIMANANA
– Mpitan-tsoratra : Liva FOCARD
– Talen’ny Serasera: Tiana RANDRIANJANAKA
– Filohan-tsampana Bordeaux: Voahangy RAVELOJAONA
- Filohan-tsampana Lyon: Narcice RAZAFINDRAKOTO
- Filohan-tsampana Marseille: Jules RANDRIAMARO
– Filohan-tsampana Mulhouse : Sahondra RATOVONARIVO
– Filohan-tsampana Orléans: James FOCARD
- Filohan-tsampana Paris: Sedera RAZAFINDRAZAKA
- Filohan-tsampana Strasbourg: Vaomalala ZIEGLER RAHARISAHONDRA
- Filohan-tsampana Toulouse: Tsirisoa RASOAMANANA

Mirary fahombiazana ho azy ireo isika rehetra