Ny Birao

BIRAO-2020

Ireto no tompon’andraikitra ao amin’ny BIRAOM-PARITANY FI.MPI.MA. FRANTSA:

– Filoham-paritany: Dera RAMANDRAIVONONA
– Filoha mpanampy: Clément RABARISOLOFO
– Tonia: Domoina RAZORSON
– Talen’ny vola: Bruno RABENANDRASANA
– Talen’ny Hetsika: Dadou Mayer RAZANATAHIRY
– Talen’ny asam-pamokarana : Tsirisoa RASOAMANANA
– Mpitan-tsoratra : Liva FOCARD
– Filohan-tsampana Avignon: Zo Harimino RASOANAIVO
– Filohan-tsampana Bordeaux: Njaka RAKOTONDRAINIBE
- Filohan-tsampana Lyon: Andrianiaina RAZAFIMANANTSOA
- Filohan-tsampana Marseille: Jules RANDRIAMARO
– Filohan-tsampana Menamasoandro: Haingonirina Lalaina ANDRIAMIARISOA
– Filohan-tsampana Montpellier: Julie Fanja RAJAONARY
– Filohan-tsampana Mulhouse: Christian Bila RAKOTONDRATIANA
– Filohan-tsampana Orléans: James FOCARD
- Filohan-tsampana Paris: Sedera RAZAFINDRAZAKA
- Filohan-tsampana Rouen: Jacqueline RALANTOARITSIMBA
– Filohan-tsampana Strasbourg: Henri ANDRIAMBOLOLONA
- Filohan-tsampana Toulouse: Rachelle Zara ANDRIAMBAHINY

Mirary fahombiazana ho azy ireo isika rehetra