Fifampiarahabana tratry ny taona 2019 Orleans

or5

Natao ny Alahady 20 janoary lasa teo ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao, narahan’ny takalo, teto amin’ny SAMPANA Orléans.
Nombam-bady aman-janaka ny mpikambana, tsy adino koa ireo mpiara-dia.
Nosokafan’ny Filoha, FOCARD James tamin’ny kabary ny fotoana.
Nisy ny vary amin’ny anana nifampizarana izay nofon-kena mitam-pihavanana.Ny takalo moa dia nafana sy nahaliana ery.
Nifampilokaloka fa hihaona tsy ho ela ny rehetra