Fianarana kabary, taom-piofonana 2020-2021

Fampianarana kabary F

 

 

 

 

 

Hanomboka amin’ny volana septambra 2020 ny taom-piofonana 2020-2021. Koa manainga antsika hianatra kabary.

Ireto misy antony vitsivitsy hianarana ny kabary:

  • Mitahiry ireo soatoavina sy ny fomba amam-pahendrena malagasy, indrindra ireo Teny malagasy marobe izay toy ny fary lava vany ka tsy lany hamamiana ny kabary.
  • Tsy misara mandeha amintsika Malagasy ny kabary manomboka amin’ny fahaterahana, ny fanambadiana , ny fahafatesana ;
  • ny fiaraha monina tsy misy kabary dia toy ny harefo misaraka amin-drano ka makiana sy malazo.

Tsy ho an’ny olom-bitsy fotsiny ny kabary fa fahasoavana no an’ny rehetra ny fahalalana sy ny fahaiza-mikabary

Lasa havanana rehefa hiteny imason’olona maromaro : mamangy fahoriana, miarahaba nahatratry ny fotoan-dehibe, mamaly fisaorana, sns
Manampy amin’ny fampitana hafatra sy fandresena lahatra ny fahaizana mpikabary
Tsy olana ny fotoana sy ny toerana ipetrahana fa azo hatao foana ny fampianarana ampitain-davitra, azo ifandaminana ny fotoana

Koa aza misalasala tongava hianatra kabary, ndao hitaona ny fianakaviana, ny namana, ny mpiara-mivavaka, ny mpiray fikambanana, ny olom-pantatra, sns

ASANDRATRO NY TENIKO , HISONDROTAN’NY TANIKO!

Filoha Dera

06 09 04 40 67