Fankalazana ny faha 10 taona manerana ny Frantsa

6

Akon’ny lanonana lehibe 6 nitety ny tanan-dehibe manerana ny Frantsa, niaraka tamin’i Erick Manana sy Feo Gasy, ho fankalazana ny faha 10 taonan’ny
Faritany FI.MPI.MA. Frantsa

 

 

Fahombiazana tanteraka no azo ilazana ny lanonana lehibe enina (6) nokarakarain’ny Faritany FI.MPI.MA. Frantsa niaraka tamin’i Erick Manana sy Feo Gasy, ho fankalazana ny faha 10 taonany. Nosokafana ny 07 septambra 2019 tany Toulouse ny fankalazana, nitohy ny 14 septambra tany Rennes, niaraka tamin’ny Sampana Menamasoandro. Niampita tao Avignon ny 21 septambra, niaraka tamin’ny Sampana Marseille, Montpellier, Avignon. Ny asabotsy 28 septambra dia niaraka tamin’ny Sampana Bordeaux ny mpanakanto. Avy eo dia tany Rouen ny 05 oktobra niaraka tamin’ny Sampana Paris, Orléans, Rouen. Ary ny famaranana dia ny 19 oktobra tany Lyon, niaraka tamin’ny Sampana Lyon.

Feno hipoka avokoa ny trano fanaovana lanonana, nisy olona tsy tafiditra aza tamin’ireo naniry hijery (ialana tsiny indrindra eto tompoko). Fisaorana mitafotafo no atolotray anareo rehetra namaly ny antsonay, nampiseho fahafaham-po hatrany tamin’ny fiarahana. Mankasitraka tompoko tamin’ny fahatokisanareo ny fikarakarana nataon’ny Faritany FI.MPI.MA. Frantsa.

Misaotra ny Mpanakanto Erick Manana sy Feo Gasy ihany koa, niara-paly taminay ho fankazalana ny faha 10 taonan’ny Fikambanana. Nahafinaritra tokoa ny fiaraha-miasa.

Maniry ny hitohizan’ny fiarahana ao aoriana.

Manantitra fisaorana ho antsika rehetra tonga tamin’ireo fampisehoana ireo.
Raha fintinina dia tanteraka soa aman-tsara avokoa ny vina rehetra ho fankalazana ny faha 10 taonan’ny Faritany FI.MPI.MA. Frantsa.

Isaorana indrindra antsika rehetra izay nanao soroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra  araka izay tratry ny hery sy ny anjara tandrify azy avy : Sampana , Vaomiera isan’isany; indrindra ny Vaomiera mpanakanto, Biraom-paritany.
Ny ivon’ny fankalazana dia hatao any Paris , Salle le Millenaire Savigny le Temple ny Asabotsy 2 may 2020. Hisy koa ny famoahana mpiofana ho mpikabary, fanasaloran-damba FI.MPI.MA., fampirantiana sy seho samihafa hatao ny 1 may 2020 ao amin’ny Etablissement Saint Charles 91 200 ATHIS MONS (akaikin’ny seranam-piaramanidina Orly).

Mbola ho lazainay aoriana ny andinidininy.
Ny teny fanevan’ny fankalazana dia
“ASANDRATRO NY TENIKO, HISONDROTAN’NY TANIKO ».